• مطالب برگزیده

  پاسخ به سوالات ( بر اساس فقه مذهب امام شافعی رحمه الله ) موضوع : رکعات نماز تراویح

  نوشته شده در تاریخ : يكشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۵۶

  نماز تراویح 20 رکعت است و با احتساب سه رکعت وتر 23 رکعت می باشد .

  سوال : نماز تراویح چند رکعت است و به چه دلیل 

  جواب : نماز تراویح 20 رکعت است و با احتساب سه رکعت وتر 23 رکعت می باشد . 

  دلیل : امام بخاری ( 906) از عبدالرحمن بن عبدالقاری روایت کرده است که گفت : همراه حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه در ماه رمضان به مسجد رفتیم ، مردم در دسته های جداگانه ایستاده بودند و بعضی به تنهایی نماز می خواندند و در جایی دیگر پشت سر مردی گروهی ( کمتر از ده نفر ) نماز می خواندند . سپس حضرت عمر رضی الله عنه گفت : به نظر من اگر همه ی آنها یک امام داشته باشند بهتر است سپس تصمیم گرفت مردم را بر ابی بن کعب رضی الله عنه جمع کند و او را امام آنان کرد . شب بعد دوباره همراه او به مسجد رفتم ، در حالی که همه ی مردم به امام خود اقتدا کرده بودند . 

  بیهقی ( 2 / 496 ) و سایرین - با اسناد صحیح - روایت کرده اند که مسلمانان در زمان خلافت حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه در ماه رمضان بیست رکعت تراویح می خواندند . 

  امام مالک نیز در کتاب الموطأ ( 1 / 115 ) روایت کرده است که مردم در زمان خلافت حضرت عمر رضی الله عنه در ماه رمضان بیست و سه رکعت نماز تراویح می خواندند . بیهقی با جمع بین دو روایت گفته است که آن سه رکعت نماز وتر بوده است . لذا عمل صحابه بر بیست و سه رکعت بوده است . 

  منبع : فقه منهجی ، باقیات صالحات ص 502 الی 504 ج 1 .