• مقالات

  پاسخ به سوالات موضوع : کرامت در قرآن کریم

  نوشته شده در تاریخ : جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۱۲

  در قرآن کریم ، کرامت اولیاء مورد تایید قرار گرفته است .

  سوال

  آیا در قرآن کریم ، دلیلی بر صحت کرامت اولیاء الله وجود دارد ؟

  جواب 

  بله وجود دارد به عنوان نمونه : 

  الف - خداوند ، حضرت مریم علیها السلام را با عطاء میوه تابستانی در زمستان و میوه ی زمستانی در تابستان گرامی داشت . الله متعال می فرمایند : (( هر زمان که زکریا وارد عبادتگاه او می شد غذای ( تمیز و زیادی ) را در پیش او می یافت به مریم گفت : این از کجا برای تو می آید ؟! گفت : این از سوی خدا می آید خداوند به هرکس که بخواهد بی حساب و بی شمار روزی می رساند )) آل عمران 37 .

  ب- همینطورموقعی که مریم علیها السلام دچار درد زایمان شد چشمه ای روان برای او جاری شد و از درخت خرما خرمای تازه فرو ریخت در حالیکه در آن موقع درختان خرما ثمر نداشتند ( اشاره به آیه ی 24 و 25 سوره ی مریم است ) و همچنین قصه ی اصحاب کهف که سالیانی دراز ( 309 سال ) بدون غذا و نوشیدنی به خواب رفتند بدون اینکه اجسادشان پوسیده شود ( کهف 18 الی 25) 

  ج-حضرت سلیمان علیه السلام ( از کارگزارانش ) خواست که تخت پادشاهی بلقیس ملکه ی سبا در یمن را به بیت المقدس بیاورند ، وزیر او آصف بن برخیا قبل از اینکه سلیمان علیه السلام چشم بر هم نهد آن را حاضر کرد (( آصف بن برخیا) کسی که علم و دانشی از خدا داشت گفت : من تخت ( بلقیس ) را پیش از آنکه چشم بر هم زنی ، نزد تو خواهم آورد . هنگامیکه سلیمان تخت را پیش خود آماده دید ، گفت : این از فضل و لطف پروردگار من است . ( نمل /40) 

  منبع : عقائد اهل سنت ج 2 ، ص 228-229 .