• مقالات

  پاسخ به سوالات ( بر اساس فقه مذهب امام شافعی رحمه الله ) موضوع : آثار شیردادن به کودک بیگانه

  نوشته شده در تاریخ : چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۴۹

  ازدواج کودک با زنی که از وی شیر خورده است و با کلیه ی بستگان آن زن - که اگر آن زن مادر نسبی او بود ازدواج با آنها برای او حرام می شد - حرام است

  سوال

  اگر زنی یک کودک بیگانه را شیر داد ، چه آثاری بر این شیر دادن مترتب می شود ؟ 

  جواب 

  آن کودک پسر رضاعی ( شیری ) وی شده و شوهر آن زن که صاحب شیر است ، پدر شیری کودک می شود . براین شیر دادن امور زیر جاری می شود : 

  1- ازدواج کودک با زنی که از وی شیر خورده است و با کلیه ی بستگان آن زن - که اگر آن زن مادر نسبی او بود ازدواج با آنها برای او حرام می شد - حرام است این افراد عبارتند از : 

  خواهر مرضعه ( زن شیر دهنده ) ، زیرا خاله ی شیری اوست . 

  دختر مرضعه زیرا خواهر شیری وی می باشد . 

  دختران فرزندان مرضعه ، خواه فرزندان مرضعه پسر باشند یا دختر زیرا دخترانِ برادران یا دخترانِ خواهرانِ شیری او هستند . 

  مادر مرضعه ، زیرا مادر بزرگ رضاعی وی می باشد . 

  همچنین اگر افراد مذکور از بستگان نسبی پدر رضاعی وی - یعنی شوهر زنی که از شیر او خورده است - باشند ازدواج کودک با آنها حرام است بنابراین ازدواج با افراد زیر نیز برای وی حرام است : 

  خواهرِ پدر رضاعی ، زیرا عمه ی رضاعی اوست . 

  دخترِ پدرِ رضاعی ، اگرچه از زن دیگر او باشد ، زیرا خواهر رضاعی وی می باشد . 

  دخترانِ فرزندان پدر رضاعی ، خواه پسر باشند یا دختر ، زیرا دخترانِ برادران یا دخترانِ خواهران رضاعی وی محسوب می شوند . 

  مادرِ پدرِ رضاعی ، زیرا مادر بزرگ رضاعی اوست . 

  2- گفتیم ازدواج مرضعه ( شیر دهنده ) و بستگان نسبی او با کودک حرام است ، علاوه بر این ، ازدواج با فروع کودک شیرخوار نیز حرام خواهد بود ، زیرا اگر مادر رضاعی را مادر نسبی فرض کنیم ، ازدواج بستگان فرعی کودک با او ، حرام است ، بنابراین مادر رضاعی نیز چنین حکمی دارد . همانطور که ازدواج کودک با دختر مرضعه ، به دلیل این که خواهر رضاعی وی می باشد حرام است ازدواج پسرِ کودک با دختر مرضعه نیز حرام است زیرا دخترِ مرضعه ، عمه ی رضاعی پسر کودک به حساب می آید و همین طور تا آخر . 

  3- ازدواج مرضعه و بستگان نسبی وی ، که آنها را بر شمردیم با حواشی نَسَب کودک مثل برادران و اصول وی مانند پدر و عمو جائز است زیرا آنها با کودک و بستگان نسبی او بیگانه هستند . 

  منبع : فقه منهجی ، تالیف دکتر مصطفی الخن ، دکتر مصطفی دیب البغا ، علی الشربجی ، با ترجمه حسامی و پارسا ، ج 2 ، ص 212-213 .