• مقالات

  پاسخ به سوالات ( بر اساس فقه مذهب امام شافعی رحمه الله ) موضوع : ادعای رجعت بعد از انقضای عده

  نوشته شده در تاریخ : شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۶

  اگر هر دو با هم ادعایشان را مطرح کردند قول زن قبول است

  سوال 

  حکم ادعای رجعت بعد از انقضای عده یا در حال باقی بودن عده چیست ؟

  جواب

  اگر شوهر بعد از انقضای عده ، ادعای رجعت را داشت و همسر منکر آن بود ، اگر هر دو درباره ی وقت انقضاء متفق بودند و شوهر گفت : قبل از آن مراجعه کرده ام و زن گفت : بعد از آن مراجعه کرده است ، قول زن همراه با سوگند خوردنش قبول است و اگر با هم درباره ی سبقت تنازع داشتند بدون اتفاق در رجعت و عده ، هر کدام پیش تر ادعا کرده باشد مورد قبول واقع می شود و اگر هر دو با هم ادعایشان را مطرح کردند قول زن قبول است و اگر مرد ادعای مراجعه به زنش را کرد و هنوز عده باقی بود ، سخن مرد قبول است و اگر شوهر گفت : با وی جماع کرده ام بعد از طلاقی که کمتر از سه طلاقه بوده است و من حق رجعت دارم و زن انکار کرد ، سخن شوهر همراه با قسمش قابل قبول است . 

  منبع : پرسش و پاسخ در فقه امام شافعی ، تالیف سید بن عبدالله حسین تیدی ص 257-258