• مقالات

  توالی شب و روز و تفاوت خواب

  نوشته شده در تاریخ : شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۶

  و شب را جامه و پوشش نموده ایم . و روز را وقت تلاش و کوشش زندگی کرده ایم

  خداوند بلند مرتبه می فرماید : 

  و شب را جامه و پوشش نموده ایم . و روز را وقت تلاش و کوشش زندگی کرده ایم .زمر 42.

  خوابِ شب و روز ، تفاوت زیادی را هم دارند ، در خواب شبانه ، برای اعضای بدن فوائد بسیاری هست که در خواب روز با آنهمه روشنی و صدا وجود ندارد ؛ زیرا ، صداها و روشنی ها تحریک کننده ی دستگاه عصبی بدن هستند . 

  اخیرا دانشمندان و محققان پی برده اند که غده ی صنوبری ماده ای به نام ملاتونین در مغز ترشح می کند که ترشح آن هنگام تاریکی افزایش می یابد . این ماده ، تاثیر مستقیمی بر خواب ( مطلوب ) دارد . ( موجز علم النسج ، دکتر کنعان جابی ) .

  شب با سکون و آرامش خود و وزش نسیم و روشنایی روح بخش ماه ، مجموعه عواملی هستند که بهترین فضا را برای آرامش و استراحت ، فراهم می کنند . لذا قوانین حاکم بر زندگی و حاکم بر حرکت جهان و مخلوقات ، گویای این مهم است که همگی از یک منبع یگانه و مسیری واحد ، سرچشمه گرفته اند و حرکت خورشید و ماه و پایین آمدن شب و روز ، مسخر و فرمانبردار انسان است همانگونه که خداوند بلند مرتبه فرمود : و خورشید و ماه را مسخر شما کرده است که دائما به راه خود ادامه می دهند و شب را و روز را مسخر شما ساخته است . و به شما داده است هر آنچه که خواسته باشید و اگر بخواهید نعمت های خدا را بشمارید نمی توانید آن ها را شمارش کنید . واقعا انسان ستمگر ناسپاسی است . ( سوره ی ابراهیم 33-34)

  هنگامی که انسان در صدد مخالفت با این قانون زندگی بر آید که واقعیتی علمی نیز هست به گونه ای که روز بخوابد و شب ها به فعالیت بپردازد در اثر همین تخلیط سنت زندگی در معرض بیماری های زیادی ، چون ضعف اعصاب و سستی بدن مبتلا می شود که نور خورشید آنها را به جسم می بخشد . در نور خورشید ، پوست با استفاده از اشعه ی بنفش ، ویتامین d را جذب می کند زیرا نقص آن به سستی و کاهش رشد استخوان و در نهایت بیماری نرمی استخوان ( خرع ) منجر خواهد شد . همچنین نور خورشید ، خاصیت میکروب کشی دارد که به بدن می چسبد . 

  در بسیاری از موارد ، مخالفت با این سنت زندگی ، یعنی خواب ، در روز و فعالیت در شب ، منجر به پیدایش بیماری اعصاب شده ، شخص را گرفتار می کند . 

  و در پایان شایان ذکر است ، توالی شب و روز با تاریکی و روشنایی آنها ضرورتی اساسی برای ادامه ی زندگی بر کره ی زمین هستند . پرواضح است اگر پیوسته شب یا روز باشد ، زندگی و حیات غیر ممکن می شود . خداوند در قرآن کریم به این مهم اشاره می کند : 

  (( بگو : به من بگویید اگر خداوند شب را تا روز قیامت همیشه ماندگار کند بجز خدا کدام خداست که بتواند برای شما روشنایی بیاورد ؟ آیا نمی شنوید ؟ بگو مرا خبر دهید ، اگر خداوند روز را تا روز قیامت جاودانه و دائمی کند بجز خدا کدام خداست که بتواند برای شما شبی را بیاورد تا در آن بیارامید . مگر نمی بینید ؟ این از لطف و مرحمت الهی است که شب را و روز را برای شما آفریده است تا در آن بیارامید و( در این ، به تلاش معاش بپردازید و ) فضل خدا را بجویید و سپاسگزار ( الطاف او ) باشید . )) سوره قصص آیه ی 71-73.

  منبع : طب در قرآن کریم ، تالیف دکتر عبدالحمید دیاب و دکتر احمد قرقوز ، ترجمه دکتر کمال روحانی ، ص 140-143.