• مقالات

  تقلید می کند و از تقلید نهی می نماید !

  نوشته شده در تاریخ : پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۵۵

  چرا از کسی که نزدیک به عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده و در زبان عربی و فهم آیات و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم توانا بوده ( و در قرون متمادی صدها عالم از او پیروی کرده اند ) تقلید نمی کنی ؟ اما از قلان عالم متاخری که از نظر منزلت علمی و درک و ورع و تقوا با او قابل مقایسه نیست تقلید می کنی ؟ آیا این جز تعصب به این شیخ معاصر نیست ؟

  از کسی که از تقلید نهی می کند می پرسم که نماز را چگونه یاد گرفتی ؟ می گوید : فلانی به من آموخت ، می پرسم : با توجه به آیه و حدیث به تو آموخت ؟ می گوید نه . می گویم : آیا این کار ، تقلید از کسی نیست که به تو نماز را آموخته است ؟ و چنانچه بگوید آن را از کتاب فلان عالم معاصر فرا گرفتم ، می گویم آیا این همان تقلید از مولف کتاب نیست ؟ 

  و گاه کاری را بدعت می داند وقتی از وی می پرسم به چه دلیل ؟ می گوید : چون پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابه رضی الله عنهم آن را انجام نداده اند یا به این دلیل که پیش از این معمول نبوده است . می پرسم چگونه پی بردی که آنان این کار را انجام نداده اند ؟ می گوید از فلانی شنیدم یا از قرائن معلوم است که از وی شنیده است آیا این نیز عین تقلید نیست ؟ پس ای برادر مسلمان ، چرا از کسی که نزدیک به عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده و در زبان عربی و فهم آیات و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم توانا بوده ( و در قرون متمادی صدها عالم از او پیروی کرده اند ) تقلید نمی کنی ؟ اما از قلان عالم متاخری که از نظر منزلت علمی و درک و ورع و تقوا با او قابل مقایسه نیست تقلید می کنی ؟ آیا این جز تعصب به این شیخ معاصر نیست ؟

  منبع : بدعت به معنی دقیق اسلامی آن ، تالیف : دکتر عبدالملک عبدالرحمن السعدی با ترجمه مریوانی ص 57-58.