• مقالات

  پاسخ به سوالات ( بر اساس فقه مذهب امام شافعی رحمه الله ) موضوع : پرداخت زکات قبل از زمان وجوب

  نوشته شده در تاریخ : شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۴

  گر بعد از مالکیت حد نصاب و قبل از سپری شدن یک سال ، زکات مال را پرداخت کند ، صحیح است و مالی که به عنوان زکات ، پرداخت شده است ، به عنوان زکات مالش محسوب می شود

  سوال : 

  آیا قبل از زمان وجوب زکات ، می توان آن را پرداخت کرد ؟ 

  جواب 

  اگر مالک بخواهد زکاتش را قبل از تمام شدن سال پرداخت کند ، در این صورت اگر قبل از مالکیت حد نصاب ، آن را پرداخت کند ، کافی نیست ، و مالی که پرداخت نموده است ، زکات محسوب نمی شود ، یعنی هر گاه اموال او بعد از این پرداخت به حد نصاب برسد و یک سال بر آن بگذرد ف واجب است زکات آن را بپردازد و مالی که به عنوان زکات ، قبل از رسیدن به حد نصاب ، در پرداخت آن تعجیل نموده است ، جایگزین زکات نمی شود زیرا سبب وجوب زکات - نصاب - در ابتدا وجود نداشته است ، پس آن را بر پرداخت ثمن ،قبل از خریدن کالا ، قیاس می کنیم که ثمن محسوب نشده و پرداخت ثمن بعد از خریدن کالا واجب است اما اگر بعد از مالکیت حد نصاب و قبل از سپری شدن یک سال ، زکات مال را پرداخت کند ، صحیح است و مالی که به عنوان زکات ، پرداخت شده است ، به عنوان زکات مالش محسوب می شود یعنی بعد از تمام شدن سال ، پرداخت زکات مالش واجب نیست . 

  دلیل آن : ابوداود ( 1624 ) ، ترمذی ( 678) و ابن ماجه ( 1795 ) روایت کرده اند که عباس رضی الله عنه از رسول خدا صلی الله علیه وسلم در مورد تعجیل در پرداخت زکات اموالش قبل از تمام شدن سال ، سوال کرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم به او اجازه داد . 

  منبع : فقه منهجی ، ج 1 ، ص 327 .