• مقالات

  حکم کاشتن مو

  نوشته شده در تاریخ : سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۲۷

  موهای مصنوعی که به خاطر زینت از آنها استفاده می شود در صورتی که برای فریب دادن و گول زدن خواستگار و دیگران نباشد ، اشکالی در استفاده کرده از آنها وجود ندارد

  سوال

  حکم کاشت مو چیست ؟ آیا حرام است ؟

  پاسخ : 

  خداوند متعال انسان را در بهترین حالت آفریده است و برخی اوقات انسان به بیماریها ، آفات ها و ... دچار می شود که منجر به ریختن مویش می گردد و پزشکان  مو را از جایی دیگر از بدنش برداشته و بر روی سرش می کارند خصوصا اینکه جوان دچار سوختگی شده باشد و در این عمل خیر زیادی است اما آنچه که برخی از مردم انجام می دهند به این صورت که موهایشان را با موهایی که معلوم نیست مربوط به زن یا مرد است پیوند می زنند و اگر متعلق به زن باشد نگاه کردن هم بدان جائز نیست در این زمینه لعنت وارد شده است .

  اما موهای مصنوعی که به خاطر زینت از آنها استفاده می شود در صورتی که برای فریب دادن و گول زدن خواستگار و دیگران نباشد ، اشکالی در استفاده کرده از آنها وجود ندارد .

  پاسخ از شیخ رشدی سلیم القلم ، به تاریخ 26 /  5/ 2013 ، برگرفته از نسیم الشام ،