• مقالات

  برخی از اقوال علماء در مورد اشاعره

  نوشته شده در تاریخ : جمعه ۱۰ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۱۲

  مورخ علامه ابن خلدو ن می گوید : اشعریه همان اهل سنت هستند .

  -   قاضی القضاة امام تاج الدین سبکی می گوید : شافعیه مالکیه و بزرگان حنابله اشعری هستند .

  -   امام ابواسحاق شیرازی شافعی می گوید : اشعریه بزرگان اهل سنت و یاری دهندگان شریعت هستند .

  -   امام و مجتهد مطلق تاج الدین سبکی رحمه الله تعالی می گوید : آنچه عقیده ی طحاوی را در بر می گیرد همان معتقدات اشعری است .

  -   امام و مجتهد مطلق سلطان العلماء عز بن عبدالسلام رحمه الله تعالی می گوید : اعتقادات اشعری رحمه الله تعالی مشتمل است بر آنچیزی که نود و نه اسم خداوند بر آن دلالت می دهد .

  -  مورخ علامه ابن خلدو ن می گوید : اشعریه همان اهل سنت هستند .

  -   امام زبیدی می گوید : وقتی به طور مطلق لفظ اهل سنت و جماعت استعمال گردد  منظورهمان  اشاعره می باشد .

  -   شیخ قراء امام زاهد ابوعمرو دانی مقری می گوید : بدانید خداوند توفیقات و نصرت خودش را شامل حالتان بگرداند که قول اهل سنت و جماعت از مسلمانان متقدم و متاخر و اهل حدیث و فقهاء و متکلمین این است که ... ا هـ ( منظور از آنها اشاعره و ماتریدیه می باشد )

  متن عربی برگرفته از : کانال اهل السنة و الجماعة