• مقالات

  پاسخ به سوالات ( بر اساس فقه مذهب امام شافعی رحمه الله ) موضوع : سرقت نسخه الکترونیکی قرآن کریم

  نوشته شده در تاریخ : چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۱۸

  حق ابتکار علمی از نظر شرع محفوظ است ...

  سوال 

  شخصی نسخه ی الکترونیکی قرآن کریم را در کامپیوترش دانلود می کند درحالیکه آن نسخه مسروقه است به این صورت که اصل آن برنامه برای فروش گذاشته شده اما یکی از متخصصین آن را با روش هایی به صورت رایگان دانلود می کند حالا سوال از دو جهت مطرح است : اول اینکه : آیا چنین کاری جائز است و اگر جائز نیست چگونه می توان این عمل را اصلاح کرد و دوم اینکه اگر این کار درست نیست آیا ضروری است که نسخه ی موجود در کامپیوترش را بعد از اینکه دانلود نموده است را حذف نماید با توجه به اینکه به هنگام دانلود حکم عدم جوازش را نمی دانسته است ؟ 

  پاسخ : حق ابتکار از نظر شرع محفوظ است و جائز نیست به آن دست درازی گردد ، پس اگر شخصی حق علمی کسی را سرقت  نمود از این طریق نمی تواند مالک آن شده و در آن تصرف نماید و حکم که در مورد سوال شما بدان رسیده ام این است که نسخه موجود در دستگاهت را حذف کن و این بر اساس ترک کردن و رها شدن از مال حرام است . 

  پاسخ از : دکتر احمد حسن ، به تاریخ : 22 / 3/ 2012 ، شماره فتوی : 31222 برگرفته از نسیم الشام .