• مقالات

  پاسخ به سوالات ( بر اساس فقه مذهب امام شافعی رحمه الله ) موضوع : کاشت دندان مصنوعی

  نوشته شده در تاریخ : چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۴۱

  و جائز نیست که اگر میت دندان های ثابت کاشته شده ای دارد اینکه دندان هایش جدا گردد

  سوال : حکم کاشت دندان چیست ؟ آیا شرعا جائز می باشد ؟ و آیا جزء تغییر خلق الله به حساب نمی آید ؟ و هرگاه انسان وفات یافت و دندان های کاشته شده  داشت آیا واجب است قبل از دفن آن دندان ها در آورده شود ؟

  پاسخ : شخص زمانی دندان می کارد که دندان هایش از بین برود و حکم کاشتن مانند حکم گذاشتن دندان های مصنوعی متحرک و تغییر دادنش به اشکال مختلف است و حتی اگر شخص دندان بکارد قطعا به آفرینش خداوند نمی رسد و از جمله ی تغییر خلق الله هم نیست بلکه  وسیله ای است  برای توانمند شدن در راستای غذا خوردن و حفظ سلامتی.

  و جائز نیست که اگر میت دندان های ثابت کاشته شده ای دارد اینکه دندان هایش جدا گردد چرا که هر آنچه باعث آزار زنده گان می شو د ، مردگان را هم اذیت می کند اما اگر دندان های مصنوعی متحرک داشته باشد ، به هنگام وفات از میت جدا می شود .

  پاسخ از : شیخ رشدی سلیم القلم ، به تاریخ : 23 / 10 /2011 ، شماره فتوی 24242 برگرفته از نسیم الشام