• مقالات

  حقیقت مدعیان اجتهاد و تجدید

  نوشته شده در تاریخ : شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۰۰

  این افراد را بشناسی که به اسم مجددین ، در پی نابودی دین هستند .

  علامه محدث فقیه سلامة القضاعی الشافعی رحمه الله تعالی می گوید : 

  آنچه را که علما از آن می ترسیدند به وقوع پیوست به اینکه امورات تباه شده است با فتوای نادانانی که مدعی رسیدن به درجه اجتهاد هستند خصوصا در دوران اخیر که بدون ضابطه و بدون تقوا و حیا اقدام به فتوا دادن می کنند و رهبرشان در این بین چیزی جز هوی و هوس نیست .. 

  خداوند به شما توفیق دهد بایستی این افراد را بشناسی که به اسم مجددین ، در پی نابودی دین بوده و می خواهند در پوشش علمای اعلام و مجتهد ، نور شریعت را خاموش کنند در حالی که خداوند نورش را کامل خواهد کرد و از آنچه آنها انجام می دهند غافل نیست .