• مقالات

  ده سفارش مهم

  نوشته شده در تاریخ : جمعه ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۱

  دوستی و محبت به دوستان و خانواده ات را به بهانه ی مشغولیت برای کسب روزی ، فراموش نکن

  ده سفارش مهم که سال جدید را با آن آغاز کنی ( سفارشات دار الافتاء المصریة) 

  1-     وقتت را در مسائل بیهوده صرف نکن چرا که اگر وقتت تلف شد هیچ جایگزینی ندارد . حسن بصری می گوید : تو در حقیقت روزها هستی هرگاه روزی رفت قسمتی از تو به اتمام رسیده است.

  2-      دوستی و محبت به دوستان و خانواده ات را به بهانه ی مشغولیت برای کسب روزی ، فراموش نکن چرا که اولویت انسان قبل از ساختمان و وسائل زندگی است .

  3-      به خاطر از دست دادن چیز دوست داشتنی ناراحت نشو چه بسی آن امر  عواقبش برای تو زیان بار بوده است .

  4-      همیشه با تفکر کار کن و بر آنچه از دست داده ای خویشتن را محاسبه نما . سفیان بن عیینه می گوید : اگر انسان صاحب تفکر باشد در هر چیزی برایش عبرتی خواهد بود .

  5-      برای قرائت قرآن و ذکر الله  اوقاتی خاص و ثابت قرار ده که هرگز از آن تخلف نورزی تا راهت روشن شده و این دو شفاعتگرت در روز قیامت باشند .

  6-      بر نمازهایت محافظت نما ، چرا که آن پیوندت با الله متعال و اطمئنان قلبت می باشد و رسول الله صلی الله علیه و سلم هرگاه دچار سختی می شدند به سوی نماز می شتافند .

  7- از خداوند درخواست کمک کن و مطمئن باش که او هرگز پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند

  8-   از مردم تشکر کن از پدر و مادرت که به تو توجه کرده اند ، برادرانت که بازویت هستند  ، دوستانت که در امورات زندگی یاریگرت می باشند .

  9-    هر روزی چیزی بیاموز چرا که علم معرفتت را افزون می سازد که می توانی با آن به دین و سرزمینت خدمت کنی .

  10-      اهدافی که به خاطر آن زندگی می کنی را مشخص نما ، و برنامه ای برای روزهای آینده ات تدوین نما تا چه بسی هدفت را گم نکنی .