• مقالات

  پاسخ به سوالات : موضوع : مقصود از نسبت دادن دست به الله متعال در نصوص شریعت

  نوشته شده در تاریخ : پنجشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۰۹

  اهل سنت و جماعت اجماع دارند بر تنزیه خداوند متعال از تشبیه به مخلوقات

  نظر شما در مورد این گفته چیست که می گوید : تمامی خوبیها به دست راست توست ( دست راست الله )  و هر دو دستت راست است )) ( توجه ترجمه این گفته بر اساس ظاهر لفظ صورت گرفته است )

  مقدمه :

  در ابتدا باید بدانیم که اینگونه الفاظ و نسبت هایی که برخی آن را صفات می نامند از متشابهاتی است که در قرآن و سنت وارد شده است و اهل سنت و جماعت اجماع دارند بر تنزیه خداوند متعال از ظواهری که باعث می شود نعوذ بالله، الله متعال به مخلوقات تشبیه گردد .

  اما لفظی که در موردش سوال شده در نصوص شریعت وارد است که دست راست ، دست ، و گاهی دو دست به خداوند متعال نسبت داده شده است . می خواستیم بدانیم موضع اهل سنت و جماعت در ارتباط با اینگونه نسبت ها به الله متعال که جزء متشابهات است چه می باشد ؟

  الجواب

  -   اهل سنت و جماعت اجماع دارند بر تنزیه خداوند متعال از تشبیه به مخلوقات و لذا ابراز می دارند نباید ظاهر چنین الفاظی که منجر به تشبیه می گردد را بر اساس ظاهر معنا کرد  .

  -   اجماع دارند بر اینکه معنای منظور از این الفاظ را جز خداوند متعال کسی دیگر نمی داند .

  بعد از بیان این نکته لازم است بدانیم که در این زمینه به دو گروه تقسیم می شوند :

  1- گروهی که به طور کلی توقف می کنند هرگاه به الفاظی رسیدند که اجماع بر عدم در نظر گرفتن ظاهر آنها است و اینکه معنایش به الله متعال واگذار شود .( و این مذهب بیشتر سلف است )

  2-  گروهی که ناچارا این الفاظ را بگونه ای که موافق با شرع  و لغت باشد تاویل می کنند تا بتوانند بر مخالفین به هنگام بحث رد نمایند و به این علت که تقریب عقلی صورت پذیرد ( و این مذهب معظم خلف و برخی از سلف است )

  مضافا اینکه امر مجمع علیه که بایستی ظواهر اینگونه الفاظ را در نظر نگرفت و معنایش را به الله متعال واگذار کرد را قبول  دارند اما به هنگام اضطرار به تاویل روی می آورند و می گویند : این معنا در تاویل محتمل است ( و به صورت قطعی نمی گوییم که منظور الله متعال این است )

  بنابراین علیرغم اینکه عبارت مذکوره شرعا ، لفظ آن ثابت است اما بهتر است در گفتارمان از آن استفاده ننموده  و بجای آن از معنای مناسب دیگری استفاده نماییم ( تا ابهام و التباسی که نزد عوام و کسانی که در مسائل عقیده تبحری ندارند مرسوم است ، ایجاد نگردد ) .

  و الله تعالی اعلم .

  متن عربی : بر گرفته از کانال اهل السنة و الجماعة