• مقالات

  ردی صریح

  نوشته شده در تاریخ : پنجشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۲۹

  خلف عادل این علم را عهده دار خواهد شد ، کسانی که تحریف تندروها و جعل دروغپرداز ها و تاویل نادانان را از ساحت این علم می زدایند

  در الفتاوی الحدیثیة تالیف امام المحققین شهاب ابن حجر هیتمی شافعی ( ت : 974 هـ ) آمده است :

  پرسیده شد : یکی از افرادی که درباره اصول سخن می گوید  در مورد ابوالحسن و ابواسحاق اشعری و باقلانی و ابن فورک و ابو المعالی امام الحرمین و باجی و غیره  خدشه وارد می نماید حتی برخی از ملحدین آنقدر مبالغه کرده و ادعای کفر این افراد را می نمایند می خواستم بپرسم که آیا این افراد ، همانگونه اند که این مسخره گر می گوید یا اینگونه نیست ؟  

  پس جو اب داد : گفته ی این هنجار شکن ، گمراه ، گزافکار ، افراط گر ، نادان و منحرف کاملا اشتباه است ، بلکه آنان ائمه دین و علمای بزرگ مسلمین هستند که بایستی به آنها اقتدا کرد ، چرا که این بزرگان شریعت الهی را نصرت داده و مسائل مبهم را تبیین نموده و شبهات منحرفین را رد کرده اند ..

  لازم است به فضیلت و بزرگی این ائمه مذکوره و گذشته گان آنها اعتراف شود و اینکه معتقد باشیم آنها از مصادیق گفته ی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هستند آنجا که فرمودند : (( خلف عادل این علم را عهده دار خواهد شد  ، کسانی که تحریف تندروها و جعل دروغپرداز ها و تاویل نادانان را از ساحت این علم می زدایند )) .

  بنابراین جز انسان های احمق نادان یا مبتدعین دور از حق ، این ائمه را گمراه نخواهند دانست و تنها فاسقین هستند که  این بزرگان را در معرض بدگویی خود قرار خواهند داد لذا شایسته است نادان را آگاه ، فاسق را ادب و مبتدع را امر به توبه کرد ...