• مقالات

  پاسخ به سوالات : موضوع : ترک یک فعل حجت نیست

  نوشته شده در تاریخ : سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۴۰

  انجام دادن آنچه را که پیامبر و صحابه انجام نداد ه اند ممنوع نیست

  آیا هر چیزی را که پیامبر صلی الله علیه وسلم انجام نداده ، انجام دادنش ممنوع است ؟

  آیا انجام دادن کارهایی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را ترک کرده ، حرام بوده و بدعت محسوب می گردد؟

   آیا انجام دادن آنچه را که صحابه انجام نداده اند جائز نیست ؟

  جواب:

  هرگز ، انجام دادن آنچه را که پیامبر و صحابه انجام نداد ه اند ممنوع نیست مگر اینکه دلیلی بر ترک و منع آن وجود داشته باشد . چرا که اهل فقه و علم همان ها که خداوند متعال ما را ارشاد می فرمایند که از آنها بپرسیم اتفاق دارند بر اینکه : عدم انجام فعل حجت نیست یا اینکه گفته اند : ترک در تحریم حجت نیست به عبارت دیگر : ترک یک فعل ، دال بر تحریم یا کراهت مطلق نمی باشد پروردگار متعال می فرمایند : (( و آنچه را فرستاده [او] به شما داد، آن را بگيريد و از آنچه شما را باز داشت، بازايستيد)) و در حدیث صحیح آمده است که آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند : از آنچه که نهی کرده ام دوری گزینید و آنچه شما را به آن دستور داده ام  در حد توان انجام دهید )) و نسائی این حدیث را به زیادت روایت می کند که در آن آمده است : (( و آنچه را که ترک کرده ام ، معفو عنه می باشد )) و از اینجاست که قاعده ی مشهوری نشات می گیرد که : اصل در اشیاء بر اباحت است .

  و گفته شده است که : در شرع ما ترک ،حجت نبوده و اقتضای منع و ایجاب نمی کند.

  اگر نیک بنگریم می بینیم که موارد زیادی بوده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم انجام نداده اند  اما بعد از ایشان انجام شده است مانند : تعدد برگزاری نماز جمعه در یک شهر ، تالیف کتب ، حرکت و نقطه گذاری مصحف ، تدوین احادیث شریف و علوم حدیث و علم اصول و لغت و غیره .

  و لذا جشن گرفتن به مناسبت میلاد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که نهیی در کتاب و سنت نبوی در موردش وجود ندارد ، ما آن را در میزان ادله ی شرعی می گذاریم و اگر با ادله ی عامه شرعی تعارض داشت آن را رد می کنیم اما می بینیم که هیچ تعارضی نیست ، پس امری مطلوب بوده و به این طریق شبهاتی را که بر منبای عدم فعل پیامبر و خلفا و گذشته گان وارد می گردد ، رفع می شود .

  متن عربی : برگرفته از کانال اهل السنة و الجماعة