• مقالات

  تفاوت تعاملی پیامبر صلی الله علیه و سلم و خوارج زمانه

  نوشته شده در تاریخ : پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۱۱

  آنها کسانی هستند که خداوند مرا از کشتن آنها نهی فرموده است

  رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند : آنها کسانی هستند که خداوند مرا از کشتن آنها نهی فرموده است ))

  اما خوارج و هم کیشانشان در عصر ما می گویند : آنها کسانی هستند که کشتن آنها از کشتن یهود هم اولی تر است

  میزان نبی اکرم صلی الله علیه و سلم ، میزان حق و عدالت است اما میزان سائر مخلوقات اینگونه نیست چرا  اوست که از روی هوی و هوس سخن نمی گوید .

  امام مالک در الموطأ در روایتی از جوهری و لیثی روایت می کند ، همچنین امام احمد بن حنبل امام اهل السنة از عبید الله بن عدی بن الخیار رضی الله عنه روایت می کند که گفت : روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم بین مردم حضور داشت ناگهان مردی نزدش آمد و درگوشی با ایشان سخن گفت ، کسی نمی دانست چه می گوید ، ناگهان آن مرد اجازه خواست که یکی از منافقین را بکشد و رسول خدا صلی الله علیه و سلم با صدای بلند فرمود : آیا آن شخص گواهی می دهد که خدایی جز خدای یگانه نیست و محمد فرستاده ی الله است ؟ مرد گفت : آری اما شهادتش مقبول نیست ، پس پیامبر خدا علیه الصلاة و السلام فرمود : آیا او نماز می خواند ؟ گفت : آری اما نمازش مقبول نیست ، و در ادامه حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود : آنها کسانی هستند که خداوند مرا از کشتن آنها نهی فرموده است ))

  اگرچه حدیث مرسل است اما صحیح می با شد چرا که در مورد عبید الله بن عدی گفته شده است که ایشان صحابی بوده اند و گفته شده است که تابعی بوده است و در هر حال ایشان ثقه می باشند همانگونه که علما گفته اند . و این حدیث از طریق دیگر به صورت متصل روایت شده است زرقانی در شرح الموطأ می گوید : ( از عبید  الله پسر عدی پسر خیار پسر عدی پسر نوفل پسر عبد مناف قرشی نوفلی مدنی روایت شده است . پدر ایشان در جنگ بدر کشته شد و او یکی از متشخصین در فتح مکه بوده است و لذا بر این اساس جزء صحابه به حساب می آید . عجلی و غیره هم ایشان را در زمینه روایت ،جزء کبار تابعین ثقات محسوب می کنند ، و در آخر خلافت ولید بن عبدالملک وفات یافته اند .

  متن عربی : برگرفته از کانال اهل السنة والجماعة