• مقالات

  بیانیه هیات کبار علماء ( در مورد برحذر بودن از تعرض به آیات میراث )

  نوشته شده در تاریخ : پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۱۶

  قاطعانه هر گونه تلاشی را برای لطمه زدن یا بازیچه قرار دادن عقائد مسلمین و احکام شریعتشان را مردود اعلام می کنیم .

  بسم الله الرحمن الرحیم

  هیات کبار علمای الازهر شریف با اهتمامی وافر در مورد قضایای اخیر واکنش نشان داد ، این قضایا که اخیرا برخی  خواسته اند ثوابت شرعی که جزء محکمات است را تحقیر کرده و احکامش را به سخره بگیرند و آن را از دایره ی قطعیاتی که جزء محکمات است خارج نموده و به مباحث ظنیات وارد نمایند .

  یکی از این قضایا که گمراهان در آن یکه تازی کرده و بدون علم در آن دخالت می نمایند مربوط می شود به ثوابت قطعی که قطعیت آن از بدیهیات علم شرعی است و مربوط می گردد به دو آیه ای از سوره نساء که در مورد تقسیم میراث خصوصا سهم الارث زن  است.. و در این زمینه حمله ای ظالمانه و توهین آمیز بر علیه شریعت تدارک دیده اند که مرز عقل و انصاف را هم در نوردیده است .

  برخی از مردم که فریفته عقل ناقص خود شده و تخیلات بدور از احکام شرعیشان ، آنها را گمراه نموده است ابراز می دارند که : اسلام به زن ستم کرده است چون در مساله میراث ،بین او و مرد مساوات برقرار نکرده است و لذا شایسته است زن مظلوم – بر اساس گمان آنها – سهم الارثی مانند سهم الارث مرد داشته باشد و بین ایندو هیچ تفاوتی نباشد .

  این تخیلات که ناقض قطعیات ثبوتی و دلالتی قرآن کریم است و صاحبانش ، آن را دفاع از حقوق زن می دانند ، در حقیقت بر پایه ی جهل به نسبت صورت های گوناگون سهم الارث زن در اسلام استوار است ، چرا که در برخی از صورت ها ، سهم زن بیشتر از مرد و حتی برخی اوقات زن ارث برده اما مرد از ارث محروم می شود ، اما این افراد فریادشان همه جا را پر کرده و خواهان تصویب قوانینی هستند که به صورت مطلق سهم الارث زن و مرد را مساوی قرار داده و احکام قطعی و محکم قرآن کریم را – نعوذ بالله – به دیوار بکوبند.

  با توجه به مسوولیت دینی که بیش از هزار سال است که ازهر شریف  در مورد قضایای امت اسلامی و عربی بر عهده دارد و به منظور بیان حقائق شرعی آشکار برای همه ی مسلمانان جهان ، بر خود لازم می داند که تبیین مسائل دینی و پاسداری از شریعت اسلام را به نحو شایسته  ای انجام داده ونقش خود را به خوبی ایفا نموده و در حوادث و وقائعی که به زندگی خانوادگی و اجتماعی مردم مربوط می گردد ،  حکم خداوند متعال را برای مسلمانان سرتاسر جهان آشکار خواهد سازد.

  در اینجا لازم است ازهر تاکید کند که در برخی از نصوص شرعی مجال اجتهاد توسط متخصصین علوم شرعی وجود دارد و برخی دیگر از نصوص مجال اجتهاد در آن نیست .در نصوصی که قطعی الثبوت و الدلالة هستند نمی توان اجتهاد کرد و با تغییر زمان ، مکان و احوال حکم آنها تغییر نمی کند ، مانند آیات میراث که در قرآن کریم وارد است همان آیاتی که برخی در صدد به بازیچه گرفتن آن بر آمده و می خواهند سهامی که توسط شرع تعیین شده را بر اساس نظر خود مجددا تقسیم و تعیین کنند که قطعا در این احکام ثابت که با نصوص قطعیة الثبوت و الدلالة ثابت شده است مجالی برای اجتهاد و جود ندارد .

  ازهر شریف چندین بار تاکید کرده است  که این نوع از احکام را نمی توان با تخیلات لجام گسیخته و ایده هایی که در تضاد آشکار با قواعد و محکمات شرعی بوده و هیچگونه استناد علمی صحیح ندارد  ، مورد بررسی حکمی قرار داد و چنین القاءاتی باعث می گردد عموم مردم مسلمان را که به دینشان تمسک دا رند را دچار سرگردانی و تنش کرده و استقرار مجتمعات را تحت الشعاع قرار دهد و قطعا این امر تباهی به همراه خواهد داشت که ما آن را برای هیچ کس نمی پسندیم .

  اما در نصوص ظنی الدلالة ، مجال اجتهاد و رای وجود دارد منتها بایستی توجه داشت که این مجال تنها برای متخصصینی است که اهل علم و دین و تقوا باشند .

  ای مسلمانان سرتاسر جهان ، توجه شما را به پایان آیه ی میراث جلب می نماییم آنجا که می فرماید :  [اين ]فرضى است از جانب خدا)) و بعد از آن الله متعال می فرمایند : ((اينها احكام الهى است، و هر كس از خدا و پيامبر او اطاعت كند، وى را به باغهايى درآورد كه از زير [درختان‌] آن نهرها روان است. در آن جاودانه‌اند، و اين همان كاميابى بزرگ است. و هر كس از خدا و پيامبر او نافرمانى كند و از حدود مقرر او تجاوز نمايد، وى را در آتشى درآورد كه همواره در آن خواهد بود و براى او عذابى خفت‌آور است.))

  در پایان ، ازهر شریف همه ی مسلمانان سرتاسر جهان را ، از این فتنه و داعیان به سوی آن ، برحذر می دارد و قاطعانه هر گونه تلاشی را برای لطمه زدن یا بازیچه قرار دادن عقائد مسلمین و احکام شریعتشان را مردود اعلام می کند .

  متن عربی برگرفته از : کانال اهل السنة و الجماعة ، با ترجمه : واحد ترجمه کانال اهل السنة و الجماعة الشافعیة